Přeskočit na:

SDH LUKAVICE

    Sbor dobrovolných hasičů byl v Lukavici založen v roce 1904. Sbor je v současné době zapojen v Požární lize Chrudimska, kde se umísťuje na předních místech a zúčastňuje se celé řady pohárových soutěží a memoriálů. SDH již tradičně pořádá během roku dvě soutěže, a to Memoriál zasloužilých členů sboru a soutěž O pohár starosty obce, který je součástí Ligy Chrudimska. Sbor má 84 členů a 25 mladých hasičů.


Sbor při oslavách 130 let založení SDH Chrudim 9. 9. 2002.

V roce 2004 oslavil sbor 100 let svého trvání.

SDH VÍŽKY

    Požární sbor ve Vížkách byl založen roku 1953. Členská základna sboru má nyní 23 mužů a 8 žen. Sbor se zúčastňuje celé řady pohárových soutěží a memoriálů. Ve dnech 11. a 12. července 2003 oslavil sbor 50. výročí svého založení.
    Pravidelně pořádá v Loučkách oblíbený Dětský den s řadou soutěží, her a ukázek požární techniky.


Při oslavách 50. výročí založení sboru v roce 2003.

TJ SOKOL LUKAVICE

    Tělocvičná jednota Sokol Lukavice byla založena v roce 1919. Mezi významné akce, které jednota pořádá, patří již od roku 1987 závod v běhu o putovní „Lukavický kahan“. Oblíbená je také sokolská pouť spojená s Dětským dnem. Z nových akcí se podařilo uspořádat pravidelné velikonoční a vánoční turnaje v mariáši. Sokol zajišťuje cvičení žen a dětí. Vždy 30. dubna pořádá přátelské posezení u ohně a taneční zábavu na parketu v zámecké zahradě.


Vystoupení muž pod vedením V. Pilaře na sokolské pouti v roce 2003.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LUKAVICE

    Počátky mysliveckého sdružení sahají do roku 1950, kdy na základě zákona o „Lidové myslivosti“ vznikla Lidová myslivecká společnost Lukavice. V současné době má společnost název MS Podlesí - Lukavice a má 18 členů. Myslivost je prováděna prakticky na hranicích katastrů obce Lukavice, Výsonína, Svídnice a lesů ČR. Nadřízeným orgánem mysliveckého sdružení je honební společenstvo Lukavice. Na závěr roku pořádá MS Lukavice již tradičně Poslední leč, která se stala neodmyslitelnou součástí společenského života obce.


Hon na kachny u Hlubokého 1982.

SDRUŽENÍ OBČANŮ VÝSONÍNA - SOVA

    V roce 2004 se mezi občany Výsonína zrodil nový nápad - založit si samostatnou organizaci, jež by byla schopna financovat a organizovat dětské akce nejen pro děti z Výsonína, ale i pro nejširší okolí. Důkazem je právě Pohádkový les, jehož hlavním organizátorem je právě nově vzniklé Sdružení občanů Výsonína SOVA. Tato organizace sdružuje všechny občany bez rozdílu věku s jedním cílem - oživit dění v obci a připravit pro děti zajímavé akce.


Z Pohádkového lesa.

    SOVA pořádá také posvícení a to formou dne plného soutěží, tělovýchovných vystoupení, závodů a zábavy se závěrečným posezením u táboráku. Chce tak navázat na kdysi tradiční závody na chůdách, které byli ve Výsoníně po mnoho let tak oblíbené.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

    SPOZ v Lukavici byl založen v roce 1974, pod vedením paní Pytlíkové Marie. Při založení pracovaly 4 členky. V současné době spolupracuje 10 členek. SPOZ organizuje vítání nových občánků obce. Členky SPOZU se pravidelně účastní významných událostí v ZŠ a MŠ, jako je zahájení a ukončení školního roku, zápis žáků do prvního ročníku a kulturních akcí školy. Pro občany důchodového věku pořádá SPOZ besedy s kulturním programem. SPOZ navštěvuje občany u příležitosti významných životních jubileí.


Zahájení školního roku.