Přeskočit na:Pohled k Lukavici od Výsonína.

    Obec Lukavice se nachází ve střední části okresu Chrudim 5 km od Slatiňan na úpatí Českomoravské vrchoviny. Svažitost pozemků je od jihu k severu. Nejvyšší bod v obci je vrch „Jahodnice“ vysoký 343 m, nejnižší bod je břeh Chrudimky v části zvané „ Na Pilce“, a to 264 m.
    Lukavický katastr je ohraničen na jihovýchodě údolím Holetínky na severozápadě Chrudimskou. Na jih od obce se nachází obec Vížky a Radochlín s nejvyšším vrchem zvaným Kraslavka 408 m vysokým. Na sever od Lukavice přecházejí pozemky do Polabské nížiny.Pohled na jihovýchod z Kraslavky.

Pohled na západ směrem na Chrudimku a Svidnici.


Výhled z Jahodnice na severovýchod do Polabské nížiny.