Přeskočit na:

Aktuality

21-04-2021
Očkování psů proti vzteklině 24.4.2021 Lukavice 10.00-10.30, Výsonín 10.45, Vížky 11.15, Radochlín 11.30, Loučky 11.45
08-04-2021
Informace sčítání 2021
08-04-2021
Informační leták sčítání 2021
01-04-2021
Výlukový jízdní řád 0620781
01-04-2021
Výlukový jízdní řád 0620702
10-04-2021
Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 10.4.2021 od 8.00 hodin
01-04-2021
Záměr obce prodat nemovitosti - stavební pozemky
01-04-2021
Nabídkový formulář projev zájmu o zakoupení nemovitosti k záměru obce prodat nemovitosti - stavební pozemky
31-03-2021
Odstávka ČEZ 12.4.2021 od 12.30 do 14.30 Vížky
Odstávka ČEZ 12.4.2021 od 12.30 do 14.30 Vížky
31-03-2021
TJ. Sokol Lukavice oslava velikonoc a mapa trasy
25-03-2021
Informace o evidenčním systému nádob na komunální odpad
30-03-2021
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lukavice, které se bude konat 30.3.2021 od 18.30 hodin v Lukavici na OÚ
10-03-2021
Informace o očkování v Pardubickém kraji
10-03-2021
Informace ČEZ Distribuce o plánovaných odstávkách
10-03-2021
Informace ČEZ Distribuce o plánovaných odstávkách
10-03-2021
Hurá televize internetová televize pro seniory
15-02-2021
Poplatek za odpady můžete uhradit na účet obce 6523531/0100, poplatek 500,- Kč na poplatníka.
Poplatek za odpady můžete uhradit na účet obce 6523531/0100, poplatek 500,- Kč na poplatníka.
16-02-2021
Plánovaná odstávka ČEZ 16.2.2021 v Lukavičce se ruší
Plánovaná odstávka ČEZ 16.2.2021 v Lukavičce se ruší
02-02-2021
Krásné video s leteckými pohledy na naši obec
30-12-2020
Informace k podání daně z nemovitostí seznam telefonních čísel
30-12-2020
Informace k podání daně z nemovitostí
02-11-2020
Informace pro odběratele pitné vody zásobené ze skupinového vodovodu Chrudim v období 10.11.2020 až 31.8.2021
02-10-2020
Rozvrh hodin Lukavice 2020/2021 cvičení Jana a Olča
02-10-2020
Rozvrh hodin TJ SOKOL Lukavice 2020/2021
23-09-2020
Výsledky běhu Lukavický kahan 2020
29-06-2020
Dokumentace pro provedení stavby "Sanace haldy z historické chemické výroby"
Dokumentace pro provedení stavby "Sanace haldy z historické chemické výroby" je poměrně obsáhlá, můžete si ji kompletní stáhnout zabalenou zde.
Přikládáme i dokumentaci k Metodické změně č.1 zde.
29-06-2020
Výsledky dotazníku "Vliv zřízení dočasné skládky říčních kalů z Chrudimky v areálu haldy na kvalitu života v obci "
Na facebookových stránkách obce byl v loňském roce vyvěšen dotazník Vliv zřízení dočasné skládky říčních kalů z Chrudimky v areálu haldy na kvalitu života v obci
Na dotazník odpovědělo celkem 41 občanů a jejich odpovědi můžete nalézt zde
02-04-2020
Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit na účet obce 6523531/0100
Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit na účet obce 6523531/0100
08-01-2020
Sběrná ohrada v Lukavici úterý 16-18, čtvrtek 16-18, sobota 9-11
Sběrná ohrada v Lukavici úterý 16-18, čtvrtek 16-18, sobota 9-11